GDPR

GDPR

Behandling av personuppgifter enligt GDPR
När du skickar in en förfrågan samtycker du till att dina personuppgifter registreras och behandlas av Märsta Moské för hantering av din förfrågan. Lämnade uppgifter kommer att behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679, GDPR) samt tillhörande nationell lagstiftning.

Märsta Moské värnar om din personliga integritet och din rätt att själv ha kontroll över dina personuppgifter. Det är därför viktigt att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina uppgifter. GDPR har bland annat till syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter – särskilt din rätt till skydd av personuppgifter.

Med personuppgifter avses namn, personnummer, adress, e-postadress och andra, av dig lämnad information/uppgifter som har relevans för hantering av din förfrågan.

När du fyller i en kontaktformulär eller på annat sätt skickar dina personuppgifter är du medveten om att vi samlar in, lagrar och behandlar dina personuppgifter i enlighet med svensk lag. Vi lämnar inte ut uppgifter till tredje part. Uppgifterna används för hantering av din förfrågan. 

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt.  Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt. 

Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, till exempel en minimering av personuppgiftshantering, lösenordsskyddade datorer och konton. För data som ej är digital skyddas data i arkiv eller på ett sådant sätt att tillgängligheten för obehörig person begränsas.

Du har rätt att få veta om och hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan efter skriftlig undertecknad begäran få ett registerutdrag över de personuppgifter som finns registrerade. Du har även rätt att begära rättelse av felaktiga eller missvisande uppgifter. Du kan också begära radering av dina personuppgifter. 

Vill du komma i kontakt med ansvarig för att få dina uppgifter korrigerade eller få dina uppgifter raderade kontakta oss på mejladressen eller kontaktformuläret som ligger på vår webbsida.

Copyright 2024, All Rights Reserved